Hva er minneadresse i C -programmering og hvordan du finner den?

Hva er minneadresse i C -programmering og hvordan du finner den?
Begrepet “Minneadresse” i C programmering refererer til posisjonen i datamaskinens minne der dataene holdes. I forenklede termer, a minneadresse er som en gateadresse som hjelper datamaskinen med å få tilgang til den lagrede informasjonen raskere. For å forstå hvordan data lagres i datamaskinens minne, må du forstå minneadresser i c. Det er viktig å forstå konseptet med minneadresse i C ettersom det er viktig å lage effektive programmer.

Hva er en minneadresse?

EN minneadresse er et heksadesimalt nummer som identifiserer plasseringen av programmets data eller instruksjon i datamaskinens minne og kan være vanskelig for nybegynnere å forstå. Å direkte lese og endre minneadresser, pekere er nødvendig. For å finne en variabel adresse, bruk '&' Ampersand -operatøren. Det er en pekervariabel der adressen holdes.

Å forstå hvordan hukommelse er ordnet er avgjørende for å få en større forståelse av minneadresser. Bytes utgjør minne i C -programmering, og adresser indikerer hvor hver byte begynner. For å si det på en annen måte, har hver byte i minnet en unik minneadresse. En variabel som lagrer et tall tar opp en bestemt mengde minneplass i byte, og minneadresse tilsvarer variabelenes første byte.

Hvordan finne en minneadresse?

Det er to måter vi kan finne en minneadresse på C -programmeringsspråk.

  • Bruker '&' operatør
  • Ved hjelp av en peker

Metode 1: Bruke '&' operatør

'&' -Operatøren eller ampersandsymbolet i C -programmering kan brukes til å finne en variabel minneadresse. Denne operatøren henter adressen til variabelen i programmet. Ta en titt på eksemplet nedenfor for å få en bedre forståelse av denne metoden.

#inkludere
int main ()
int num = 40;
printf ("Verdien på num er %d \ n", num);
printf ("Minneadressen til num er %p \ n", & num);
retur 0;

I koden ovenfor, en heltallvariabel 'Num' med verdien 40 er definert. Verdien av 'Num' og dets minneadresse skrives deretter ut ved hjelp av printf () Funksjon og formatspesifikasjoner %D og %P, henholdsvis. De '& num' uttrykk returnerer minneadresse av NUM, som senere vises ved bruk av %P -formatspesifikasjonen i heksadesimal format.

Produksjon

Merk: Den samme metoden kan følges for å finne adressen til flytende punkt- eller streng-type variabler i C-programmering.

Metode 2: Bruke en peker

I C -programmering er det også mulig å bestemme minneadresse ved hjelp av en peker. Adressen til et minneområde lagres i en bestemt datatype kalt en peker i språket C. De brukes ofte i C for å manipulere datamaskinens minne. Å finne minneadresse I C-programmering ved hjelp av pekeren, følg de undergitte trinnene:

Trinn 1: Det første trinnet i å finne en minneadresse er å lage en pekervariabel. For å lage en pekervariabel i C, er variabelnavnet foran en Stjerne tegn (*). Nedenfor koden forklarer hvordan du konstruerer “PTR” pekervariabel.

int *ptr;

Merk: Minnets plassering av variabelen som er lagret i pekervariabelen er indikert av Stjerne tegn (*). Denne prosessen kalles derferencing.

Steg 2: Pekervariabelen vil da få et sted i minnet. De minneadresse av en eksisterende variabel er tilordnet pekervariabelen ved å bruke '&' operatør. Her er et enkelt eksempel:

int var = 5;
int *ptr = &var;

Følgende eksempel demonstrerer en minneadresse I C ved hjelp av en peker.

#inkludere
int main ()
int -nummer = 100;
int *ptr = &number;
printf ("Minneadresse for tallvariabel: %P \ n", PTR);
retur 0;

Ovennevnte kode erklærer en pekervariabel PTR å peke på adressen til en heltallsvariabel Antall med en verdi på 100. De printf () Funksjon brukes deretter til å skrive ut minneadresser av et tall ved hjelp av %P -formatspesifikasjonen, som skriver ut minneadressen i heksadesimal format.

Produksjon

Det er viktig å huske at minneadresse Endringer avhengig av operativsystemet koden kjører på. De minneadresse Returert på hvert system vil for eksempel variere, hvis den samme koden kjøres på to separate datamaskiner. Dermed anbefales det å operere med relative minneadresser i stedet for hardkoding minneadresser i koden.

Konklusjon

I C -programmering, minneadresser er avgjørende for å endre og få tilgang til data. For at programmering skal lykkes, er det viktig å forstå hvordan du finner minneadresser. I C -programmering bruker vi Ampersand operatør (&) og en peker for å finne minneadresse. Ettersom pekere kan brukes til å få tilgang til direkte og endre minneadresser, De er viktige for å implementere programmer. Programmerere kan bruke minneadresser å skrive vellykket kode ved å huske disse grunnleggende.