Hva er minneadresse i C ++ og hvordan du finner den?

Hva er minneadresse i C ++ og hvordan du finner den?
I C ++ er en adresse på minnet plasseringen av en variabel i RAM der dataene er lagret. RAM (Random Access Memory) er et slags datamaskinminne som kan leses så vel som modifisert i hvilken som helst sekvens og ofte brukes til å lagre driftsdata og maskinkoder. I programmene våre lagres hver variabel i RAM og tar plass i minnet. Disse variablene har et spesifikt minneplass, og hver av dem har en adresse som kan hentes gjennom Ampersand (&) operatør. Denne operatøren representerer minneadressen til en variabel og er nyttig for tilgang til og manipulerer dataene som er lagret på det stedet.

Denne artikkelen gir en guide til å finne en variabel minneadresse i C++.

Hvordan bestemme en variabel minneadresse i C++

I C ++ er det to metoder for å bestemme minneadressen til en variabel:

  • Ved hjelp av "adresse til" (&) operatør
  • Bruke peker

Metode 1: Finn variabelenes minneadresse ved å bruke 'Adresse til' og operatør

Når vi er pålagt å bestemme minneadressen til en variabel, kan vi bruke “Adresse til operatør” (&), som returnerer variabelenes adresse. For å vise adressen til en variabel, bruk '&' sammen med variabelnavnet.

La oss bruke et eksempelprogram for å demonstrere dette:

#inkludere
ved hjelp av navneområdet STD;
int main ()

int num1;
float num2;
streng str;
cout<<"Please enter an integer value to find its memory address: ";
cin >> num1;
cout<<"Entered number is: "<cout<<"Address of "<cout<<"Please enter a decimal value to find its memory address: ";
cin >> num2;
cout<<"Entered number is :"<cout<<"Address of "<cout<<"Please enter a string to find its memory address: ";
Cin >> Str;
for (int i = 0; icout<<"Address of "<retur 0;

Våre variable etiketter i programmet ovenfor er henholdsvis NUM, NUM2 og STR, med datatyper av int, float og streng. '&' -Operatøren brukes med variabelnavnet for å finne minneadressen. Det skal bemerkes at utgangen som gir variabelenes adresse er et tilfeldig generert tall.

Metode 2: Finn en variabel minneadresse ved hjelp av en peker

I C ++ kan variable adresser også fås ved hjelp av pekere. En variabel som holder en annen variabel adresse blir referert til som en peker. En peker fungerer som enhver annen variabel som må spesifiseres før den kan brukes. En peker er definert i C ++ med '*' operatør, noen ganger kjent som stjerneoperatøren.

La oss se på et eksempelprogram for å finne minneadresse ved hjelp av pekeren:

#inkludere
#inkludere
ved hjelp av navneområdet STD;
int main ()
int num1;
int *ptr_num1 = &num1;
float num2;
float *ptr_num2 = &num2;
streng str;
cout << "Please enter an integer value to find its memory address: ";
cin >> num1;
cout << "Entered number is: " << num1 << endl;
cout << "Address of " << num1 << " is: " << ptr_num1 << endl;
cout << "Please enter a decimal value to find its memory address: ";
cin >> num2;
cout << "Entered number is: " << num2 << endl;
cout << "Address of " << num2 << " is: " << ptr_num2 << endl;
cout << "Please enter a string to find its memory address: ";
Cin >> Str;
for (int i = 0; i < str.length(); i++)
cout << "Address of " << str[i] << " is: " << (void*)&str[i] << endl;

retur 0;

De variable etikettene i dette programmet er henholdsvis NUM, NUM2 og STR, med datatyper Int, Float og String,. Variabeladressen bestemmes ved hjelp av pekeren sammen med variabelnavnet. Det skal bemerkes at utgangen som gir variabelenes adresse er et tilfeldig generert tall.

Konklusjon

Når vi erklærer en variabel av hvilken som helst datatype i C ++, tildeles den et minneplassering av operativsystemet. Dette minneplassen er et vilkårlig nummer som ikke kan være negativt og er kjent som variabelenes adresse. Å kjenne minneadressen til en variabel kan være nyttig i visse programmeringsscenarier. I denne artikkelen illustrerte vi to metoder, Operatørens adresse (&) og pekervariabler, For å bestemme minneadressen til en variabel i C ++ sammen med enkle eksempler.