Python -liste til komma -adskilt streng

Python -liste til komma -adskilt streng

Python tilbyr et bredt spekter av nyttige funksjoner og datastrukturer. Python “liste”Er en slik datastruktur som inneholder data av forskjellige typer. Python-lister kan noen ganger konverteres til komma-separerte strenger for enklere behandling. Denne artikkelen undersøker forskjellige metoder for å konvertere en inngangsliste til en komma-separert streng i Python.

Hvordan konvertere Python -liste til komma -separert streng?

Følgende gitte metoder brukes til å konvertere en gitt liste til en komma-separert streng:

  • bli med()”Metode
  • Listeforståelse" Nærme seg
  • kart()”Funksjon og“bli med()”Metode
  • til" Løkke
  • Stringio”Modul

Metode 1: Bruke "join ()" -metoden for å konvertere listen til komma -separert streng

bli med()”Er en Python String -metode som sammenkobler en liste over strenger med en avgrenser. De komma-separerte strengene kan også opprettes ved hjelp av denne metoden.

Syntaks

streng.Bli med (Iterable)


I syntaks ovenfor, "iterable”Er ethvert objekt som kan returnere elementene en om gangen, for eksempel en liste, tuple, sett, ordbok osv.

Eksempel

Følgende eksempel konverterer Python-listen til en komma-separert streng:

list_value = ['Joseph', 'Anna', 'Lily']
String_Value = ','.bli med (list_value)
print (string_value)


I koden ovenfor, "bli med()”Metode sammenkobler elementene i en gitt liste med kommaseparator for å hente den komma-separerte strengen.

Produksjon


Ovennevnte utdata bekreftet at Python-listen er konvertert til en komma-separert streng.

Metode 2: Bruke "listeforståelse" -tilnærmingen for å konvertere listen til komma -separert streng

I Python, “Listeforståelse”Er den enkleste måten å lage/lage en liste. Det er også nyttig å konvertere en liste til en komma-separert streng.

Syntaks

new_list = [uttrykk for element i iterable hvis tilstand]


Eksempel

Følgende kode brukes til å konvertere/transformere inngangslisten til en spesifisert komma-separert streng:

list_value = ['Joseph', 'Anna', 'Lily']
String_Value = ','.Bli med ([i for i in list_value])
print (string_value)


I kodelinjene ovenfor, "Listeforståelse”Tilnærming brukes kombinert med“bli med()”Metode for å konvertere hvert element i den gitte listen til en streng og sammenkoble dem med kommaseparator.

Produksjon


Basert på ovennevnte utdrag, kan det konkluderes med at Python -listen er konvertert til en streng med hell.

Metode 3: Bruke "Map ()" -funksjonen og "Join ()" -metoden for å konvertere liste til komma -separert streng

I Python, "kart()”Funksjon brukes til å utføre en funksjon til hvert element/element i en liste og hente en ny liste med de transformerte elementene. Denne funksjonen brukes kombinert med "bli med()”Metode for å konvertere den gitte listen til en komma-separert streng.

Syntaks

Kart (funksjon, iterabler)


I syntaks ovenfor:

  • funksjon”Parameter tilsvarer funksjonen som skal brukes på hvert element i iterable.
  • iterable”Parameter refererer til en eller flere sekvenser, samlinger eller iteratorer for å behandle.

Eksempel

Koden nedenfor brukes til å konvertere inngangslisten til en komma-separert streng:

list_value = [45, 25, 56]
String_Value = ','.bli med (kart (str, list_value))
print (string_value)


I henhold til koden ovenfor, "kart()”Funksjon brukes til å utføre“str”Funksjon for hvert element i en gitt liste. Etter det, “bli med()”Metode brukes til å sammenkoble den kartlagte verdien med en kommaseparator, og resulterer dermed i en komma-separert streng.

Produksjon


Ovennevnte utgang innebærer at den gitte listen er konvertert til en komma-separert streng.

Metode 4: Bruke "for" -sløyfe for konverteringsliste til komma -separert streng

til”Loop er en annen måte å konvertere en Python-liste til en komma-separert streng ved å iterere gjennom listen og sammenkoble listeverdiene.

Eksempel

Her er et kodeeksempel:

list_value = ['eple', 'banan', 'oransje']
String_Value = "
for elem i list_value:
String_Value + = elem + ','
String_Value = String_Value [:-1]
print (string_value)


Her, for det første, iterere over hvert element i inngangslisten via det anvendte “til”Loop og sammenkoble den med en kommaseparator ved hjelp av“+=”Operatør. For det andre brukes skivertilnærmingen for å fjerne det siste komma.

Produksjon


I henhold til output ovenfor, er den gitte listen blitt konvertert til komma-separerte strenger.

Metode 5: Bruke “Stringio” -modulen for konverteringsliste til komma -separert streng

I Python, "Stringio”Modul brukes til å lage et fillignende objekt som kan brukes som erstatning for en ekte fil. Denne modulen brukes til å konvertere Python-listen til komma-separerte strenger.

Eksempel

Gå gjennom følgende eksempel for å bedre forstå det diskuterte konseptet:

Importer io, CSV
list_value = ['Joseph', 'Anna', 'Lily']
String_Value = io.Stringio ()
Forfatter = CSV.forfatter (String_Value)
forfatter.Writerow (list_value)
print (string_value.getValue ())


I denne koden:

  • Stringio”Objekt som heter“strengverdi”Er opprettet via“io.Stringio ()”Funksjon.
  • Etter det, “CSV.forfatter()”Funksjon brukes til å lage forfatterobjektet, og“Writerow ()”Funksjon brukes til å skrive den gitte listen til strengen.
  • Til slutt "getValue ()”Metode brukes til å konvertere/transformere den gitte listen til en komma-separert streng.

Produksjon


Ovennevnte utgang betyr at inngangslisten er blitt omgjort til en komma-separert streng.

Konklusjon

For å konvertere en Python-liste til en komma-separert streng, forskjellige metoder som "bli med()”,“ Bli med () ”med“Listeforståelse”Tilnærming,“til”Loop eller“Stringio”Modul kan brukes. "Join ()" -metoden er den mest brukte metoden, men listeforståelse, kart og for loop, og Stringio-modulen kan også konvertere den gitte Python-listen til komma-separerte strenger effektivt. Denne Python Post-bloggen presenterte forskjellige tilnærminger for å konvertere den gitte listen til en komma-separert streng.