Bruke PowerShell Copy to Clipboard -funksjon

Bruke PowerShell Copy to Clipboard -funksjon
Normalt blir teksten eller innholdet i vinduer kopiert til utklippstavlen ved å trykke på "Ctrl+c”Snarveisnøkkel. I Powershell kan teksten imidlertid også kopieres til utklippstavlen ved å bruke "Set-clipboard”Cmdlet. Denne cmdlet setter innholdet til utklippstavlen. Dessuten kan de kopierte cmdlets limes inn også i PowerShell ved å bruke "Get-Clipboard”Cmdlet.

Følgende innlegg vil utdype metoden for å kopiere innholdet til utklippstavlen.

Bruke PowerShell Copy to Clipboard -funksjon

Som beskrevet tidligere setter kopien til utklippstavlen i PowerShell teksten eller innholdet til utklippstavlen. Kommandoen som brukes til det formålet er "Set-clipboard”. Eksempler som forklarer prosedyren for å kopiere teksten til utklippstavlen er forklart nedenfor.

Eksempel 1: Kopier teksten til utklippstavlen ved hjelp av “set-clipboard” cmdlet

Følgende illustrasjon vil demonstrere prosedyren for å kopiere den oppgitte teksten til utklippstavlen:

Skriving-output "Velkommen til Linux Hint!"| Set-Clipboard

I den ovennevnte koden:

  • Først, spesifiser "Skriving”Cmdlet etterfulgt av teksten innen omvendt dobbeltsitater.
  • Deretter legger du til “|”Rørledningsparameter for å få den forrige Cmdlets utgang til å bli sendt til neste.
  • Til slutt, legg til "Set-clipboard”Cmdlet:

Utfør cmdlet nedenfor for å bekrefte om innholdet ble kopiert til utklippstavlen eller ikke:

Get-Clipboard

Eksempel 2: Legg til teksten til det eksisterende utklippstavlen

For å legge innholdet eller teksten til det eksisterende kopierte innholdet, legg bare til "-Vedlegg”Parameter på slutten av kodelinjen:

Skriving-output "Legg til denne teksten" | Set -clipboard -append

Kontroller om innholdet ble kopiert til utklippstavlen eller ikke ved å utføre den gitte cmdlet:

Get-Clipboard

Eksempel 3: Kopier variabelen tildelt innhold til utklippstavlen

Følgende eksempel vil demonstrere prosedyren for å kopiere variabel tildelt tekst til utklippstavlen:

$ hilsen = "Lykke til!""
Set -clipboard -verdi $ hilsener

I henhold til koden ovenfor:

  • Først, initialiser en variabel og tilordne teksten til den.
  • Så, i neste linje, skriv "Set-clipboard”Cmdlet.
  • Etter det, legg til “-Verdi”Parameter og tilordne den tilordnede teksten:

Utfør “Get-Clipboard”Cmdlet for å bekrefte om innholdet ble kopiert til utklippstavlen eller ikke:

Get-Clipboard

Det handlet om å kopiere gjenstander til utklippstavlen.

Konklusjon

Set-clipboard”Cmdlet i PowerShell brukes til å kopiere innholdet eller teksten til utklippstavlen. Den kan stille teksten eller variablene til utklippstavlen ved å bruke noen spesifikke parametere. Dessuten kan den kopierte teksten limes inn ved hjelp av “Get-Clipboard”Cmdlet. Dette innlegget har utdypet prosessen for å kopiere eller sette innholdet til utklippstavlen i PowerShell.