Hvordan sjekker jeg om en streng er tom i python

Hvordan sjekker jeg om en streng er tom i python

Å sjekke om en streng er tom eller ikke er en viktig oppgave for enhver Python -utvikler, da den kan brukes til forskjellige formål som validering av brukerinngang og annen operasjon. Python gir forskjellige metoder som "len ()" -funksjonen, "ikke" operatør og "strip ()", etc. For å sjekke om en streng er tom eller ikke. Disse tilnærmingene kan også brukes til å håndtere hvitrom og tomme strenger.

I denne artikkelen vil vi presentere følgende metoder for å bestemme om en streng er tom:

  • Bruker "ikke" operatør.
  • Ved hjelp av "len ()" -funksjonen.
  • Ved hjelp av "strip ()" -funksjonen.
  • Bruker "==" -operatøren.
  • Bruker “__eq __ ()” -metoden.
  • Bruker “ikke + str.Isspace () ”.

Metode 1: Bruke "ikke" -operatøren

ikke”Operatøren brukes til å returnere“ekte”Hvis tilstanden ikke er oppfylt. Denne operatøren kan brukes for å bestemme om en initialisert streng er tom.

Eksempel

La oss oversikt Følgende kode:

String_a = ""
if (ikke String_a):
Print ("Strengen er tom")
ellers:
Print ("Strengen er ikke tom")

I eksemplet ovenfor, "Hvis/ellers”Uttalelse brukes sammen med“ikke”Operatør for å sjekke om inngangsstrengen er tom eller ikke ved å returnere den tilsvarende meldingen.

Produksjon

Utfallet innebærer at inngangsstrengen er tom.

Metode 2: Bruke "Len ()" -funksjonen

Det innebygde “Len ()”Funksjon brukes til å få lengden på den gitte iterable som streng, liste osv. Denne funksjonen brukes kombinert med "==”Operatør for å bestemme om inngangsstrengen er tom eller ikke.

Syntaks

Len (objekt)

I syntaks ovenfor, "gjenstand”Er det objektet vi må finne lengden, for eksempel en" streng "," liste "," tuple "osv.

Eksempel

La oss gå gjennom den gitte koden nedenfor:

String_value = ""
Hvis len (String_Value) == 0:
Print ("Strengen er tom")
ellers:
Print ("Strengen er ikke tom")

I dette eksemplet "Hvis/ellers”Uttalelse brukes sammen med“Len ()”Funksjon for å sjekke om den spesifiserte strengen er tom eller ikke ved å referere til lengden på strengen.

Produksjon

Utfallet betyr at den initialiserte strengen er tom.

Metode 3: Bruke "Strip ()" -funksjonen

stripe ()”Funksjon brukes til å hente en kopi av den initialiserte strengen med ledende og sluttkarakterer utelatt. I dette eksemplet kan denne funksjonen implementeres for å avgjøre om det er en tom streng.

Syntaks

streng.strip ([chars])

Her, “Chars”Er en valgfri parameter som spesifiserer tegnene som vil bli fjernet, og hvis" chars "ikke blir gitt, fjerner den hvittespasene som standard.

Eksempel

La oss se på følgende kode:

String_value = ""
Hvis String_Value.strip () == "":
Print ("Strengen er tom")
ellers:
Print ("Strengen er ikke tom")

I koden ovenfor, "strengverdi.stripe ()”Funksjon brukes sammen med“Hvis/ellers”Uttalelse for å sjekke om den gitte strengen er tom eller ikke ved å fjerne begynnelsen og sluttkarakterene.

Produksjon

Strengen er tom i output ovenfor.

Metode 4: Bruke “==” -operatør

Python “==”Operatør brukes til å sammenligne to objekter. Denne operatøren kan også brukes til å bekrefte om den tomme strengen er tom eller ikke via likestillingssjekk.

Eksempel

Her er en eksempelkode:

String_value = ""
Hvis String_Value == "":
Print ("Strengen er tom")
ellers:
Print ("Strengen er ikke tom")

I henhold til kodelinjene ovenfor, "hvis”Uttalelse brukes med“==”Operatør for å sjekke om den gitte strengen er tom eller ikke ved å utjevne den med "".

Produksjon

I ovennevnte utfall kan det sees at den initialiserte strengen er tom.

Metode 5: Bruke “__eq __ ()” -metode

__eq () __”Metode i Python er en spesiell metode som brukes til å evaluere to objekter etter deres verdier. Denne metoden kan også brukes til å bestemme om en streng er tom.

Eksempel

La oss forstå det med følgende kodebit:

String_value = ""
Hvis String_Value.__eq __ (""):
Print ("Strengen er tom")
ellers:
Print ("Strengen er ikke tom")

I eksemplet ovenfor, "strengverdi.__eq __ ()”Funksjonen tar den tomme strengen som et argument og sjekker om den passerte strengen er tom eller ikke via“Hvis/ellers”Uttalelse.

Produksjon

Ovennevnte utdrag innebærer at den initialiserte strengen er tom.

Metode 6: Bruke “Not + Str.Isspace () ”

str.Isspace ()”Funksjon brukes til å sjekke om en streng bare inneholder Whitespace -tegn, for eksempel mellomrom, faner, newlines osv. Denne funksjonen kan også brukes sammen med "ikke”Operatør for å sjekke om inngangsstrengen er tom eller ikke.

Syntaks

str.Isspace ()

En streng hvis hele innholdet består av Whitespace -tegn vil bli returnert som “ekte”, Ellers vil det bli returnert som“falsk”.

Eksempel

La oss forstå det via følgende kodeeksempel:

String1 = ""
if (streng1 og ikke streng1.Isspace ()):
Print ("Strengen er ikke tom")
ellers:
Print ("Strengen er tom")

I kodeblokken ovenfor:

  • Hvis/ellers”Uttalelse brukes til å teste to forhold ved å bruke de logiske operatørene”og”Med“ikke”, Henholdsvis.
  • hvisstatementtilstand er "ekte”Bare hvis begge forholdene er fornøyde, det vil si hvis strengen ikke er tom og ikke hvitrommet.
  • Ellers "ellers”Uttalelsen trer i kraft.

Produksjon

Basert på resultatene ovenfor er det ingen data i den initialiserte strengen.

Konklusjon

ikke”Operatør,“Len ()”Funksjon,“stripe ()”Funksjon,“==”Operatør,“__eq __ ()”Metode, eller“ikke + str.Isspace ()”Metode kan brukes til å bestemme om en streng er tom eller ikke eller ikke eller ikke. "Ikke" -operatøren kan brukes individuelt eller sammen med “Str.Isspace () ”-metode for å bestemme om den spesifiserte strengen er tom eller ikke. "Strip ()" -metoden og andre tilnærminger kan også effektivt sjekke om den gitte strengen inneholder verdien eller ikke. Dette innlegget illustrerte forskjellige tilnærminger for å sjekke om den initialiserte strengen er tom eller ikke ved å bruke mange eksempler.