Hva er system.Io navneområde i C#

Hva er system.Io navneområde i C#

System.IO -navneområdet tilbyr klasser som kan samhandle med filsystemet og utføre inngangs- og utgangsoperasjoner i C# -kode. Denne artikkelen dekker systemet.IO -navneområdet i C# og utforsker noen av de mest brukte klassene og metodene.

Innholdsfortegnelse:

  • Hva er system.Io navneområde i C#
  • C# System.IO -klasser
  • C# System.IO -strukturer
  • C# System.IO -oppregninger
  • C# System.IO -delegater
  • Konklusjon

Hva er system.Io navneområde i C#

System.IO er et navneområde i C# -programmeringsspråket som gir et sett med klasser, strukturer, oppregninger og delegater for å håndtere inngangs- og utgangsoperasjoner. Disse operasjonene kan utføres på forskjellige typer filer, inkludert tekstfiler, binære filer og kataloger.

I C#er et navneområde en beholder som grupper relaterte kodeelementer sammen, for eksempel klasser, grensesnitt, oppregning og strukturer. Navneområder brukes til å organisere kode, forhindre navngiving av konflikter og gjøre det lettere å finne og bruke kodeelementer. Systemet.Io namespace er bare et av de mange navneområdene som er tilgjengelige i .Net Framework Class Library.

Systemet.Io navneområde i C# gir:

  • Klasser
  • Strukturer
  • Oppregninger
  • Delegater

Ved å bruke disse kan vi utføre input/output -operasjoner. Det er en grunnleggende del av .Net Framework og lar oss samhandle med filsystemet og andre inngangs-/utgangsstrømmer.

C# System.IO -klasser

Systemet.IO -navneområdet i C# inkluderer et sett med klasser som gir forskjellige funksjonaliteter for håndtering av filer og kataloger.

Navneområde.IO inneholder mange viktige klasser, inkludert:

  • BinaryReader: Den kan lese primitive datatyper fra en binær strøm, i en bestemt koding.
  • Binarywriter: Denne klassen tillater å skrive primitive typer som binære verdier til en strøm, og den gir også støtte for skrivestrenger i en spesifikk koding.
  • Bufferedstream: Denne klassen gir bufferfunksjoner for å forbedre ytelsen til lese- og skriveoperasjoner på en strøm.
  • Katalog: Denne klassen gir et sett med statiske metoder som muliggjør å lage, bevege og krysse kataloger og deres underkataloger.
  • Kataloginfo: Det tilbyr forekomstmetoder for å håndtere kataloger og underkataloger, inkludert å lage, flytte og iterere gjennom dem.
  • DriveInfo: Det lar oss skaffe og bruke informasjon om en spesifikk stasjon.
  • Fil: Filklassen tilbyr et sett med statiske metoder for å utføre operasjoner på individuelle filer som oppretting, kopiering, sletting, flytting og åpning.
  • FileInfo: Det er en klasse som tilbyr forskjellige egenskaper og metoder som muliggjør oppretting, kopiering, sletting, flytting og åpning av filer.
  • Filestream: Denne klassen muliggjør lesing fra og skriver til en fil ved å tilby en strøm som støtter synkrone og asynkrone operasjoner.
  • MemoryStream: Denne klassen genererer en strøm med lagringsstedet i minnet.
  • Sti: Stieklassen gir metoder for å utføre operasjoner på strenger som inneholder informasjon om fil- eller katalogstier.
  • StreamReader: Denne klassen gir en implementering av textreader som kan lese tegn fra en strøm av byte ved hjelp av en spesifisert tegnkoding.
  • Streamwriter: Denne klassen tillater å skrive tegn til en strøm i en bestemt koding ved å gi en tekstforfatter.
  • StringReader: En implementering av en textreader som leser strenger.
  • Stringwriter: Det er en klasse som gir en tekstforfatter for å skrive informasjon til strenger.

C# System.IO -strukturer

Systemet.IO -navneområdet i C# inkluderer også et sett med strukturer som gir forskjellige funksjonaliteter for fil- og katalogoperasjoner.

Systemet.IO -navneområdet inneholder følgende struktur:

WaitForChangedResult: Denne strukturen inneholder data relatert til en fil eller katalogendring som er blitt oppdaget av et filesystemwatcher -objekt. Den inkluderer informasjon som navnet på filen eller katalogen som ble endret, type endring som skjedde, og tidspunktet for endringen ble oppdaget.

C# System.IO -oppregninger

Systemet.IO-navneområdet i C# inkluderer et sett med oppregninger som gir forskjellige fil- og katalogrelaterte funksjoner.

Enums i C# er brukerdefinerte datatyper som lar programmerere lage et sett med navngitte verdier. Verdiene i en enum er vanligvis relatert til hverandre på noen måte, og de brukes til å representere et begrenset sett med alternativer eller valg.

Systemet.IO -navneområdet inneholder flere viktige oppregning, inkludert:

  • Drivetype: Denne enum definerer et sett med konstanter som representerer forskjellige typer stasjoner, inkludert CD-ROM, fast, nettverk, norootdirectory, ram, flyttbar og ukjent.
  • Filaccess: Denne enum inkluderer konstanter for å spesifisere lesing, skrive eller begge tilgangene til filen.
  • FileAttributter: Det gir filattributter.
  • Filemode: Denne enum spesifiserer måten operativsystemet skal åpne en fil.
  • FileOptions: Denne oppregningen gir avanserte konfigurasjonsalternativer når du oppretter et filestream -objekt.
  • Fildeling: Denne enum gir et sett med konstanter som tillater å kontrollere den typen tilgang som andre operasjoner kan ha til samme fil.
  • Håndteringsbarhet: Denne enum definerer om håndtaket som ligger til grunn for et objekt kan arves av barneprosesser.
  • Matchcasing: Matchcasing Enum definerer karakterhuset som skal brukes til matching, mens matchtype -enum spesifiserer hvilken type jokertegn matching skal brukes.
  • Varslefilter: Denne delegaten spesifiserer hvilke typer endringer for å overvåke i en fil eller mappe.
  • SearchOption: SearchOption er en oppregning som bestemmer om de skal søke etter filer og kataloger i den gjeldende katalogen eller i gjeldende katalog og alle dens underkataloger.
  • Seekorigin: Denne delegaten spesifiserer punktet i en strøm der den søkende operasjonen skal begynne.
  • UnixFilemode: Det er en oppregning som representerer tillatelsene til et UNIX -filsystem. Det muliggjør kombinasjonen av medlemsverdiene ved bruk av bitvis operasjoner.
  • WatcherChangetypes: Det oppregner hvilke typer modifikasjoner som kan finne sted på en fil eller katalog.

C# System.IO -delegater

Systemet.IO -navneområdet i C# inkluderer et sett med delegater som gir forskjellige funksjonaliteter for håndtering av fil- og katalogoperasjoner.

  • Erroreventhandler: Det er en type delegat som spesifiserer metodesignaturen for å håndtere filesystemwatcher -objektfeilhendelsen.
  • Filesystemeventhandler: Det er en type delegat som spesifiserer strukturen for metoder som brukes til å håndtere hendelsene relatert til filsystemendringer som endret, opprettet eller slettet, som oppstår i et filsystemwatcher -objekt.
  • Omkallende eVentHandler: En delegat som definerer signaturen for metoder som håndterer den omdøpte hendelsen til et filesystemwatcher -objekt.

Konklusjon

Systemet.IO -navneområdet i C# gir klasser som lar oss jobbe med filsystemet og kontrollere inngang og utdata og administrere filsystemets sikkerhet. Systemet.Io navneområde i .Net Framework lar oss samhandle med filsystemet og andre inngangs-/utgangsstrømmer. For mer informasjon om systemet.IO -navneområder, strukturer, oppregninger og delegater, les artikkelen.