Python Chmod

Python Chmod

Når du jobber med filene og katalogene i Python, spiller filtillatelser en avgjørende rolle i å kontrollere tilgangen til filer og kataloger. I et slikt tilfelle python “OS.chmod ()”Av OS -modulen lar brukere endre filtillatelser gjennom Python -programmering.

Denne guiden vil utforske det grunnleggende om filtillatelser, forklare hvordan du bruker Python “Chmod”For å endre filtillatelsene, og gi noen praktiske eksempler. Denne artikkelen diskuterer følgende emner:

  • Hva er "OS.chmod ()”Funksjon i Python?
  • Angi tillatelser for filer.
  • Endre fileierskap ved hjelp av OS.CHMOD () -funksjon.
  • Python chmod med rekursivt flagg.

Hva er “OS.ChMod () ”-funksjon i Python?

OS.chmod ()”Funksjon i Python brukes til å endre tillatelsene til en bestemt fil eller katalog. Det lar brukerne angi lesing, skrive og utføre tillatelser for eieren, gruppen og andre.

Syntaks

OS.CHMOD (sti, modus)


I henhold til syntaks ovenfor:

  • sti”Parameter er banen til filen eller katalogen hvis tillatelser må endres. Strenger og byteobjekter er begge akseptable.
  • modus”Parameter er et heltall som representerer de nye tillatelsene for den spesifiserte filen eller katalogen.
  • Tillatelsene er betegnet som en kombinasjon av følgende konstanter:
   • stat.S_isuid: Når skriptet blir utført, angir det bruker -ID.
   • stat.S_isgid: Angir gruppe -ID under utførelse.
   • stat.S_enfmt: Registrer låsing håndhevet og andre.

  Eksempel 1: Angi tillatelser for filer

  La oss se på den opprinnelige banen til filen før du går til koden:


  Kode

  Følgende kode brukes til å angi tillatelse for filer:

  Importer OS
  OS.CHMOD (R'C: \ Brukere \ P \ Documents \ Program \ Sample.txt ', 0O777)
  Print ('Fil kan leses, skrive og utføre for eier, gruppe og andre))
  OS.CHMOD (R'C: \ Brukere \ P \ Documents \ Program \ Sample.txt ', 0O400)
  trykk ('Fil kan bare leses for eier')
  OS.CHMOD (R'C: \ Brukere \ P \ Documents \ Program \ Sample.txt ', 0O600)
  utskrift ('Fil kan leses og skrive bare for eier')


  I kodeblokken ovenfor, utfør følgende trinn:

   • Modulen som heter “OS”Importeres i starten av programmet.
   • OS.chmod ()”Funksjon brukes flere ganger i programmet ovenfor for å akseptere banen og spesifisert modus for å endre tillatelse fra den gitte filen.
   • Modusen “0O777”Brukes til å endre tillatelsen fra filen til“777”Som indikerer at det kan leses, skrives og henrettes for eieren, gruppen og andre.
   • Tilsvarende modus "0O400”Endrer tillatelsen fra filen til“400”Som betyr at det bare kan leses av eieren.
   • Til slutt "0O600”Mode brukes til å endre tillatelsen fra filen til“600”Som betyr at det bare kan leses og bare skrives for eieren.


  Produksjon


  Som sett har filmodusen blitt endret vellykket.

  Eksempel 2: Endre fileierskap ved å bruke “OS.chmod () ”funksjonsparametere verdi

  Følgende kode brukes til å endre fileierskap ved å bruke "OS.chmod ()”Funksjonsparametere verdi:

  Importer OS, SYS, STAT
  OS.CHMOD (R "C: \ Brukere \ P \ Documents \ Program \ Sample.txt ", stat.S_iwrite)
  OS.CHMOD (R "C: \ Brukere \ P \ Documents \ Program \ Sample.txt ", stat.S_ixusr)
  Print ("Fil kan skrives og utføres bare av eieren.")


  I koden ovenfor:

   • Modulene som heter “OS”,“sys”Og“stat”Importeres.
   • OS.chmod ()”Funksjonen tar den spesifiserte modusen som“stat.S_iwrite”, Og“stat.S_IXUSR”Og filsti som et argument for å endre fileierskapet.

  Produksjon


  Denne utgangen betyr at filtillatelsen er endret vellykket.

  Konklusjon

  OS.chmod ()”Funksjonen til“OS”Modul brukes til å endre eierskapet til Python -filen ved å godta banen og modusen som et argument. Den forskjellige numeriske notasjonen og spesifiserte beskrivelsene brukes som modusparametere for “OS.chmod () ”-funksjon. Denne guiden presenterte en dyptgående guide om Python “OS.ChMod () ”-funksjonen til OS -modulen.