Kraftskall

Matching, Likestilling og Concentment er de forskjellige sammenligningsoperatørene som brukes til å ...
Cmdlet Get-Location er ansvarlig for å hente plasseringen av den spesifiserte filen eller mappen. De...
Get-Service Cmdlet i PowerShell får listen over tjenester som opererer på Windows. Det får listen ov...
Cmdlet Get-AdprincipalGroupMembership brukes til å få Active Directory-gruppene som har de spesifise...
Cmdlet “Move-artem” flytter filene eller mappene fra ett sted til et annet. Dessuten flytter det bar...
Cmdlet “Writ-output” brukes til å skrive objekter til rørledningen. Først og fremst regnes det som g...
For å lansere PowerShell, først, navigerer du til Start -menyen og skriv PowerShell i søkeboksen, og...
Cmdlet “gi nytt navn” i PowerShell gir nytt navn til et element. Det kan gi nytt navn til flere elem...
Cmdlet “Set-Variable” setter eller endrer verdien av en eksisterende variabel. Dessuten, hvis den nø...
Sorter-objekt -cmdlet er ansvarlig for å sortere objektene basert på deres egenskaper. Det kan sorte...
Cmdlet “add-computer” legger den lokale datamaskinen til et domene. Hvis en datamaskin blir lagt til...
Cmdlet “Get-Process” i PowerShell får løpeprosessen på både eksterne og lokale datamaskiner. Det kan...