Hvordan du bruker flytting-elementet cmdlet i PowerShell?

Hvordan du bruker flytting-elementet cmdlet i PowerShell?
I PowerShell, “Flyttelement”Cmdlet hjelper med å flytte et element eller elementer fra en mappe til en annen. Med enkle ord er det en dedikert cmdlet for å flytte gjenstander i PowerShell. Dessuten kan det også bidra til å flytte en katalog eller underkatalog fra en spesifisert mappested til en annen. Ved siden av flyttingsfiler eller mapper kan den også flytte barneposter, innhold og egenskaper.

I denne oppskrivningen vil "Move-Artem" Cmdlet bli forklart i detalj.

Hvordan du bruker flytting-elementet cmdlet i PowerShell?

Som beskrevet ovenfor, "Flyttelement”Cmdlet er ansvarlig for å flytte filer eller mapper fra et sted til et annet.

Eksempel 1: Bruk Cmdlet “Move-element” for å gi nytt navn og flytte en enkelt fil
Utfør den oppgitte kommandoen for å flytte en fil til en annen mappe:

MOVE -ITEM -PATH C: \ DOCS \ NYTT.txt -Destination C: \ Ny \ File.tekst

I ovennevnte kommando:

  • Først, spesifiser "Flyttelement”Cmdlet sammen med“-Sti”Parameter som har plassering av plassering, filnavn og utvidelse spesifisert.
  • Etter det, definer “-Mål" parameter. Tildel deretter målveien sammen med filnavnet og utvidelsen:

Eksempel 2: Bruk Cmdlet “Move-element” for å flytte en katalog og innholdet til en annen katalog
For å flytte en mappe sammen med innholdet, spesifiser først katalogen som må flyttes ved hjelp av "-Sti”Parameter og tilordne deretter målkatalogen til“-Mål" parameter:

MOVE -ITEM -PATH C: \ DOCS -Destinasjon C: \ Ny

Eksempel 3: Bruk Cmdlet “Move-Item” for å flytte alle filer i en spesifisert utvidelse
Denne demonstrasjonen vil flytte alle filene som har en spesifikk utvidelse:

MOVE -ITEM -PATH C: \ DOCS \*.TXT -Destinering C: \ Ny

I ovennevnte kommando:

  • Etter å ha spesifisert “Flyttelement”Cmdlet, definer“-Sti”Parameter og oppgi filadressen som skal kopieres sammen med“*.tekst" Utvidelse.
  • Legg deretter til “*”Wildcard sammen med filutvidelsen som vil velge alle filene fra den spesifiserte katalogen med".tekst" Utvidelse.
  • Til slutt, bruk "-Mål”Parameter og tilordne målveien:

Det handlet om å bruke “Move-arty” Cmdlet i PowerShell.

Konklusjon

Cmdlet “Flyttelement”Brukes til å flytte elementer inkludert filer eller mapper fra den ene mappen til den andre i PowerShell. Dessuten flytter det barneelementene, egenskapene og innholdet knyttet til filer eller mapper. Denne bloggen har utdypet “Move-arty” Cmdlet i detalj.