Hvordan konvertere en desimal til en dobbel i C#

Hvordan konvertere en desimal til en dobbel i C#
Mens vi programmerer, har vi et valg for flere datatyper. Datatyper kan lagre informasjon i form av tall og tegn. Noen ganger må vi konvertere en verdi fra en datatype til en annen. Denne artikkelen dekker hvordan du konverterer en desimalverdi til en dobbel i C# ved hjelp av Desimal.Todouble () Metode, inkludert syntaks, parametere, returverdi og kodeeksempel.

Forskjeller mellom desimal og dobbelt datatyper

EN desimal er en datatype som representerer et presist desimaltall med opptil 28-29 betydelige sifre. Det brukes ofte til beregninger der det kreves høy presisjon og nøyaktighet.

EN dobbelt er en spesifikk type data som brukes til å lagre numeriske verdier med et dobbelt-presisjon flytende punktformat, som er i stand til å representere tall med 15-16 signifikante sifre. Det er raskere og bruker mindre minne enn desimaltypen, men den er mindre presis og bør ikke brukes til økonomiske beregninger eller andre applikasjoner som krever høy presisjon.

Konverter en desimal til en dobbel ved hjelp av desimal.Todouble () -metode i C#

Når det gjelder håndtering av desimaltall i C#, gir desimalklassen en rekke metoder for å manipulere og konvertere dem. En slik metode er Desimal.Todouble (), Denne funksjonen kan konvertere hvilken som helst input desimalverdi til dobbelt utgangsformat.

Syntaks

Syntaks for Desimal.Todouble () Metoden er som følger:

offentlig statisk dobbeltdoble (desimal d);

Som vi kan se, er metoden erklært statisk, noe som betyr at den kan kalles uten å lage en forekomst av desimalklassen. Metoden inneholder en parameter som er av desimaltype, som er verdien som skal konverteres til en dobbel.

Parameter

De Desimal.Todouble () Metoden tar en enkelt parameter, som er av desimal type. Denne parameteren er verdien som skal konverteres til en dobbel.

Det skal bemerkes at hvis desimalverdien er utenfor området for en dobbel eller inneholder mer betydningsfulle sifre enn en dobbel kan representere, vil konverteringen mislykkes og en OverflowException vil bli kastet.

Komme tilbake

De Desimal.Todouble () Metoden returnerer en dobbel verdi som representerer desimalverdien som er passert som en parameter. Hvis desimalverdien blir konvertert til en dobbel, returnerer metoden den konverterte verdien. Et unntak vil bli kastet av koden hvis konvertering mislykkes.

Eksempelkode som bruker desimal.Todouble () -metode

La oss ta en titt på en C# -eksempelkode som bruker Desimal.Todouble () Metode for å konvertere en desimalverdi til en dobbel verdi:

ved hjelp av system;
Klasseprogram

statisk tomrom ()

desimal desimalvalue = 123.45m;
dobbel doubleValue = desimal.Todouble (desimalValue);
Konsoll.WritLine ("Desimalverdi:" + DesimalValue);
Konsoll.WritLine ("Double Value:" + doubleValue);

I koden ovenfor erklærer vi først en desimalvariabel som heter desimalvalue og initialiser det med verdien 123.45m. Vi bruker deretter Desimal.Todouble () metode for å konvertere desimalverdien til en dobbel verdi og tilordne den til Doublevalue variabel. Endelig trykte vi både desimal og doble verdier til konsollen.

Når vi kjører koden, skal utdataene være som følger:

Som vi kan se, blir desimalverdien vellykket konvertert til en dobbel verdi ved bruk av desimal.Todouble () -metode.

Konklusjon

Desimalen.Todouble () -metode er en nyttig metode for å konvertere desimalverdier til doble verdier i C#. Ved å forstå syntaks, parameter og returverdi, kan man bruke denne metoden effektivt i C# -programmer.