Hvordan sjekke om en matrise er tom i PHP?

Hvordan sjekke om en matrise er tom i PHP?
Programmerere bruker ofte matriser i PHP For lagring og manipulering av data. For å sikre at koden din går jevnt og uten feil, er det viktig å avgjøre om en matrise er tom eller ikke. En tom matrise har ingen elementer. Kjennskap til forskjellige teknikker for å sjekke om en matrise er tom i PHP kan spare tid og øke kodens nøyaktighet.

I denne opplæringen lærer du flere funksjoner for å se etter en tom matrise i PHP.

Sjekk for en tom matrise i PHP

I PHP, Det er tre funksjoner å se etter en tom matrise:

  • Gjennom tom () funksjon
  • Gjennom størrelse av () -funksjon
  • Gjennom Count () -funksjon

Metode 1: Gjennom tom () -funksjon

I PHP, de tømme() Funksjon er en innebygd funksjon som tar et enkelt argument, som er den matrisen du vil sjekke om det er tomt. Hvis følgende matrise er tom, returnerer funksjonen sann; Mens det returnerer falsk i et annet tilfelle.

Her er en PHP kode for tømme() funksjon:

$ emarray = array ();
if (tom ($ emarray))
ekko "tom matrise.";
annet
ekko "matrise ikke tom.";

?>

Følgende kode oppretter et tomt utvalg som heter $ Emarray Og etter det bruker den tømme() Funksjon for å se etter en tom matrise. Fordi matrisen er tom, er koden i den første hvis uttalelsen utføres, og utgangen er “Tom matray.”.

Metode 2: Bruke størrelse av () -funksjon

Du kan også bruke størrelsen av() funksjon i PHP For å se etter array -størrelse, og hvis det er null, kan du ganske enkelt skrive ut meldingen som “Tom matray.”.

Her er et eksempel:

$ emarray = array ();
if (sizeof ($ emarray) == 0)
ekko "tom matrise.";
annet
ekko "matrise ikke tom.";

?>

Ovennevnte PHP kode oppretter et tomt utvalg som heter $ Emarray og bruker størrelsen av() Funksjon for å se etter en tom matrise. Siden matrisen er tom, vil utgangen være “Tom matray.”.

Metode 3: Bruke Count () -funksjon

I PHP, Det er en annen innebygd telle Funksjon som du kan bruke for å se etter en tom matrise. Det teller antall elementer, og hvis det ikke er noe element, returnerer det resultatet som et tomt utvalg.

Her er et eksempel:

$ emarray = array ();
if (count ($ emarray) == 0)
ekko "tom matrise.";
annet
ekko "matrise ikke tom.";

?>

Ovennevnte program bruker telle() Funksjon for å se etter en tom matrise, og siden matrisen er tom, vil utgangen være “Tom matray.” i dette tilfellet.

Konklusjon

Arrays er en viktig datastruktur som brukes av programmerere i PHP. Å vite hvordan du kan se etter en tom matrise er avgjørende for å sikre jevn og feilfri utførelse av kode. De tre metodene som er diskutert i denne artikkelen, nemlig å bruke tom (), størrelse av (), og telle() funksjoner, gi forskjellige måter å sjekke for en tom matrise i PHP. Å mestre disse teknikkene gjør det mulig for programmerere å skrive mer nøyaktig og effektiv kode.