Hva er datatyper i Golang

Hva er datatyper i Golang
I programmering er datatypen en kategorisering som definerer den typen verdi som en variabel og operasjonene som kan utføres på den uten å generere feil. I Golang har vi forskjellige datatyper, for eksempel heltall, reelle tall, tegn eller strenger og boolsk, som hver gir mulighet for spesifikke matematiske, relasjonelle eller logiske operasjoner. Denne artikkelen dekker Golang -datatyper i detalj.

Innholdsfortegnelse

 • Hva er datatyper i Golang?
 • Grunnleggende datatyper i Golang
 • 1. Numeriske datatyper
 • 1.1. Heltall datatype
 • 1.2. FLOAT DATA TYPE
 • 2. Boolsk datatype
 • 3. Strengdatatype
 • Konklusjon

Hva er datatyper i Golang

GO -programmeringsspråket er statisk skrevet og krever at brukeren skal spesifisere datatypen for variabler og verdier som er definert. Datatyper refererer til kategoriene data som kan brukes i et program. Det er viktig å bruke riktig datatype i et program for å sikre riktig utførelse av kode og for å unngå feil. Nå vil vi dekke de forskjellige datatypene i Golang og deres bruk.

Grunnleggende datatyper i Golang

Golang har tre grunnleggende datatyper:

 • Numerisk
 • Boolsk
 • Streng

Numeriske datatyper

I Golang er to numeriske datatyper til stede:

 • Heltall
 • Flytende punkt

1. Heltall datatype

Heltall i Golang refererer til hele tall som kan være positive eller negative og ikke har et desimalpunkt. Størrelsen på heltall i Golang kan variere fra 8 biter til 16 biter til 32 biter og 64 biter. Blant heltallstypene i Golang er INT64 den vanligste, og det representerer et 64-bits heltall.

Forskjellen mellom disse datatypene er antall biter de bruker for å lagre verdien, som bestemmer verdiene som kan lagres. I Golang kan Int8 -datatypen lagre verdier innenfor området -128 til 127, mens en INT64 kan lagre verdier mellom -9223372036854775808 og 9223372036854775807.

Her er et eksempelkode som erklærer en variabel av Int -datatypen og tildeler en verdi til den:

pakkehoved
Importer "FMT"
func main ()
var x int = 10
fmt.Println ("variabel x int value =", x)

Utgangen til denne koden vil være:

2. FLOAT DATA TYPE

Flytepunkttall er tall med et desimalpunkt. I GO er det to forskjellige float -datatyper: Float32 og Float64. Float64 er den mest brukte flytende punkttypen i Golang. Forskjellen mellom disse datatypene er presisjonen til antallet de kan lagre.

For eksempel, En float32 kan lagre et tall med en presisjon på rundt 7 desimaler, mens en float64 kan lagre et tall med en presisjon på rundt 15 desimaler.

Her er et eksempelkode som erklærer en variabel av float -datatypen og tildeler en verdi til den:

pakkehoved
Importer "FMT"
func main ()
var x float64 = 10.5
fmt.Println ("variabel x float value =", x)

Utgangen til denne koden vil være:

Boolsk datatype

I Golang representerer den boolske datatypen sannhetsverdiene, som kan være sant eller usant. 'bool'Er nøkkelordet for boolske datatyper i Golang.

Her er et eksempelkode som erklærer en variabel av den boolske datatypen og tildeler en verdi til den:

pakkehoved
Importer "FMT"
func main ()
var x bool = true
fmt.Println ("Variabel x boolsk verdi =", x)

Utgangen til denne koden vil være:

Strengdatatype

I Golang brukes en strengdatatype for å representere en serie eller sekvens av tegn. I GO er strenger representert ved hjelp av doble sitater (“”). For å få strenglengde i Golang, kan vi bruke Len (str) funksjon.

Her er et eksempelkode som erklærer en variabel av strengdatatypen og tildeler en verdi til den:

pakkehoved
Importer "FMT"
func main ()
var x streng = "Hei, verden!""
fmt.Println ("variabel x streng er =", x)

Utgangen til denne koden vil være:

Konklusjon

I denne artikkelen har vi diskutert de forskjellige datatypene i Golang, inkludert grunnleggende datatyper som numerisk, boolsk og streng. Ved å bruke riktig datatype, kan vi sikre riktig utførelse av kode og forbedre ytelsen til programmer. For en detaljert beskrivelse av alle Golang -datatyper, les artikkelen.