Hva er konstante variabler i C#

Hva er konstante variabler i C#
C# er et moderne, objektorientert programmeringsspråk som hjelper til med å bygge forskjellige løsninger. C# lar oss definere og bruke konstante variabler. I C# konstante variabler er verdiene konstante og kan ikke endres. Denne artikkelen dekker hva konstante variabler er og hvordan du bruker dem i C# -programmet.

Innholdsfortegnelse

  • Hva er konstante variabler
  • Syntaks for konstante variabler
  • Hvorfor konstante variabler brukes i C#
  • Hvordan definere konstante variabler i C#
  • Hvordan bruke konstante variabler i C#
  • Forskjeller mellom konstante variabler og readonly variabler
  • Konstant i C# Eksempelprogram
  • Konklusjon

Hva er konstante variabler

En konstant variabel er en type variabel hvis verdi er satt under definisjonen og ikke kan endres gjennom utførelsen av programmet. I C#er konstante variabler definert ved bruk av const nøkkelord. Verdien av en konstant variabel må tilordnes på tidspunktet for erklæringen fordi når verdien er satt, kan den ikke endres eller endres senere.

Konstanter kan være av forskjellige typer, for eksempel heltall, flytende punkttall, tegn eller strenglitteraler. Konstante variabler gir et referansepunkt for programmets drift.

Syntaks for konstante variabler

Syntaksen for å definere en konstant variabel i C# innebærer bruk av const Nøkkelord, etterfulgt av datatypen til konstant variabel, et brukerdefinert navn for konstanten, og den konstante verdien som er tilordnet den.

const DataType ConstantName = Verdi;

I syntaks ovenfor, const er nøkkelordet som brukes for å definere en konstant variabel.

Data-type: Det er den definerte datatypen for den konstante verdien den kan være av hvilken som helst C# datatype, inkludert heltall, flytende punkt, dobbel, karakter og boolsk.

Konstantnavn: Det er navnet for en konstant variabel.

verdi: Dette er verdien som er tilordnet en konstant variabel; Det kan ikke endres gjennom hele programmets utførelse.

Hvorfor konstante variabler brukes i C#

Å bruke konstante variabler i C# -kode har flere fordeler. Konstante variabler gjør koden enkel å lese og forstå. Når vi definerer en konstant variabel, tildeler vi et meningsfylt navn til en verdi som brukes i C# -kode.

For det andre kan bruk av konstante variabler bidra til å forhindre feil i koden. Definere en verdi som en konstant, og vil sørge for at verdien ikke kan endres automatisk senere under programsamling. Dette hjelper med å fjerne kodefeil og gjøre det effektivt.

Hvordan definere konstante variabler i C#

For å definere en konstant variabel i C#, bruk const nøkkelord etterfulgt av datatypen og navnet på variabelen. Verdien av variabelen må tilordnes på erklæringstidspunktet. Her er et eksempel:

const int num = 100;

I dette eksemplet definerer vi en konstant variabel som heter Num med en verdi av 100. Når denne variable verdien er definert, kan den ikke endres senere.

Hvordan bruke konstante variabler i C#

Etter å ha definert en konstant variabel, kan vi kalle den i C# -kode akkurat som alle andre variabler. Her er et eksempel:

int x = num / 2;

I dette eksemplet bruker vi den konstante variabelen Num For å beregne halvparten av verdien og tilordne resultatet til variabelen x. Siden Num er en konstant variabel, verdien kan ikke endres.

Forskjeller mellom konstante variabler og readonly variabler

Det er to typer variabler i C# som ikke kan endres under utførelse av program: Konstante variabler og readonly variabler. Mens begge typer variabler tjener et lignende formål, er det imidlertid noen små forskjeller.

Hovedforskjellen er at konstant Variabler blir evaluert ved kompileringstid, mens readonly Variabler blir evaluert ved kjøretid. Dette betyr at konstante variabler er raskere og mer effektive, men vi kan bare bruke dem hvis vi kjenner verdiene på kompileringstidspunktet. Readonly-variablene kan brukes med verdier som bare er kjent ved kjøretid.

Konstant i C# Eksempelprogram

Følgende program forklarer bruken av den konstante variabelen i C#:

ved hjelp av system;
namespace DeclaringConstants
Klasseprogram
statisk tomrom Main (String [] args)
const dobbel pi = 3.14159; // Konstant erklæring
dobbel radius;
Konsoll.WritLine ("Enter Radius:");
radius = konvertere.Todouble (konsoll.Readline ());
dobbelt arealcircle = pi * radius * radius;
Konsoll.WritLine ("Radius: 0, Area: 1", radius, areaCircle);
Konsoll.Readline ();


Her den konstante variabelen pi Erklæres ved hjelp av nøkkelordet const etterfulgt av datatypen dobbelt. Verdien av den konstante variabelen er satt til 3.14159. Etter å ha definert pi Verdi, det kan ikke endres senere.

Følgende vil være utgangen:

Konklusjon

Konstante variabler tillater å definere verdier som ikke kan endres under utførelsen av programmet, noe som gjør koden mer pålitelig og enklere å vedlikeholde. Å erklære en konstant variabel i et C# -program Const -nøkkelord brukes. Konstanter i C# blir evaluert i løpet av kompileringstiden derav raskere for å få tilgang til.