Hva er konstanter i Golang?

Hva er konstanter i Golang?
Golang er et åpen kildekode-programmeringsspråk som har blitt populært på grunn av dets enkelhet og sterke ytelse. En av nøkkelfunksjonene i er støtten til konstant Skriv ut kvalifiseringskamp, ​​som er verdier som forblir de samme gjennom utførelsen av et program.

I denne artikkelen vil vi lære om konstanter i Golang i detalj.

Hva er Golang -konstanter?

Konstanter i er variabler som, når den er tildelt en verdi og initialisert, ikke kan endres under prosessen med programmets utførelse. Den viktigste fordelen ved å bruke konstanten i er at det lar oss spesifisere en variabel som vil forbli fast i hele programmets sammenstilling.

Hvordan erklære konstanter i Golang

I , konstanter er erklært med nøkkelordet const. Det er to typer konstanter i Golang ,:

  • Skrevet
  • Untyped

Syntaksen til en skrevet konstant er:

const =

For eksempel, hvis en bruker vil erklære en heltallkonstant kalt "MaxVal" med en verdi på 50, ville syntaks være:

const maxval int = 50

Syntaksen til en ikke -typisk konstant er:

const =

De konstant variabel i kan være av følgende typer:

1: Strengkonstanter: In , en streng konstant er en verdi som er vedlagt i dobbelt anførselstegn (“”). For å lage en strengkonstant, trenger brukeren bare å sette ønsket verdi i anførselstegnene. Mens '+' -symbolet kan brukes til å slå sammen strenger sammen, er det ikke den beste måten å gjøre det. I stedet kan brukeren bruke funksjoner som “FMT.Sprintf ” eller “Strenger.Bli med" til sammenkoblingsstrenger.

2: Heltallskonstanter: Konstanter av heltall er de som har en heltallverdi. = Operatøren kan brukes til å tilordne en hvilken som helst verdi av heltallstype.

3: Flytende punktkonstanter: In , flytende punktkonstanter brukes til å representere verdier med desimalpunkter. Vi kan erklære en flytende punktkonstant ved bare å skrive verdien med desimalpunktet på riktig sted.

4: boolske konstanter: Boolske konstanter representerer den sanne verdien av en uttalelse, og det kan enten være sant eller usant.

Hvordan implementere konstanter i Golang

For å lære å implementere konstanter i Go, følg det undergitte eksemplet som dekker konstant Variable typer:

pakkehoved
import (
"FMT"
)
func main ()
const i1 int = 100
const i2 = 200
const i3 = 4.28
const i4 = "Linuxhint.com "
const bool = falsk
fmt.Println ("Heltall typed constant =", i1, "\ ninteger untyped constant =", i2, "\ nfloat constant =", i3, "\ nString constant =", i4, "\ nboolean constant =", bool)

Ovennevnte kode erklærer fire forskjellige typer konstanter: en heltallkonstant, en flytende punktkonstant, en strengkonstant og en boolsk konstant. Den skriver deretter ut disse verdiene ved å bruke fmt.Println funksjon.

Hvordan erklære en konstant med uttrykk i Golang

Du kan også erklære en konstant i innenfor uttrykket og det vil fungere på samme måte som programmet ovenfor. Følgende kode illustrerer denne saken:

pakkehoved
import (
"FMT"
)
const (
i1 int = 100
I2 = 200
i3 = 4.28
i4 = "Linuxhint.com "
i5 = falsk
)
func main ()
fmt.Println ("heltall typed constant =", i1, "\ ninteger untype constant =", i2, "\ nfloat constant =", i3, "\ nstring constant =", i4, "\ nboolean constant =", i5)

Produksjon

Konklusjon

Gå konstanter er verdier som forblir konstante gjennom utførelsen av et program. De er erklært ved hjelp av const nøkkelord og av flere typer som heltall, flytende punkt, streng og boolsk. Lære å bruke konstanter i er nyttig siden det gjør det mulig for brukeren å spesifisere en verdi som vil forbli konstant gjennom programmets utførelse, og dermed legge til dens enkelhet og sterke ytelse.