Hvordan generere en git -fil ved hjelp av terminalen? | Forklart

Hvordan generere en git -fil ved hjelp av terminalen? | Forklart

Git er det nyeste versjonskontrollsystemet som er designet for å håndtere små og store prosjekter mer effektivt. Git -brukere kan utføre flere oppgaver, for eksempel å generere, oppdatere og slette kildekodefiler. For å generere en ny fil, "ta på”Kommando kan brukes.

Dette innlegget vil demonstrere følgende:

  • Hvordan generere en Git -enkeltfil ved hjelp av terminalen?
  • Hvordan generere git flere filer ved hjelp av terminal?
  • Hvordan generere og oppdatere git -filen ved hjelp av terminalen?

Hvordan generere en Git -enkeltfil ved hjelp av terminalen?

Følg den oppgitte prosedyren for å generere en Git -fil ved hjelp av terminalen:

  • Omdirigere til Git Root Repository.
  • Kjør git “ta på”Kommando for å lage den siste filen.
  • Sjekk alt tilgjengelig innhold ved å bruke "ls”Kommando.

Trinn 1: Flytt til Git Root Directory

Først, bruk "CD”Kommando og naviger til Git Root Directory:

CD "C: \ Brukere \ bruker \ git"

Trinn 2: Design et lokalt depot

For å lage et nytt lokalt depot, utfør følgende kommando:

Mkdir Demo1

Trinn 3: Gå mot depot

Bruk den oppgitte kommandoen og flytt til det nyopprettede lokale depotet:

CD Demo1

Trinn 4: Generer fil

Nå, utfør "ta på”Kommando for å generere en ny Git -fil:

Berør fil1.tekst

Trinn 5: Verifisering

For å sikre at en ny fil er generert eller ikke, kjør den gitte kommandoen:

ls

Det kan sees at en nyopprettet fil eksisterer i depotet:

La oss gå mot neste avsnitt for å lære om å lage flere filer ved hjelp av terminalen.

Hvordan generere git flere filer ved hjelp av terminal?

Du kan også generere flere filer i GIT ved hjelp av terminalen. For dette spesielle formålet, kjør "ta på”Kommando som følger:

Touch File2.PHP File3.py

Det kan observeres at "File2.PHP ”og“ File3.py”Har blitt generert vellykket:

ls

Hvordan generere og oppdatere git -filen ved hjelp av terminalen?

En annen måte å generere og oppdatere filer samtidig er ved å bruke git “ekko”Kommando. For det første vil den sjekke filen, hvis den er tilgjengelig, vil den bli endret den. Imidlertid, hvis filen ikke er tilgjengelig, vil den opprettes først. Etter det vil innholdet bli lagt til:

ekko "Dette er min demo -fil" >> File4.html

I kommandoen ovenfor har vi oppgitt det nye filnavnet og innholdet vi vil legge til.

Bruke "ls”Kommando for å bekrefte eksistensen av den nylig genererte og oppdaterte filen:

ls

Den undervernede utgangen indikerer at "File4.html”Har blitt generert og oppdatert vellykket:

Det handler om å generere en git -fil ved hjelp av en terminal.

Konklusjon

For å generere en GIT -fil ved hjelp av terminalen, omdirigerer du Git Root Repository. Kjør deretter git “ta på”Kommando for å opprette en ny fil. Deretter kan du sjekke alt tilgjengelig innhold ved å utføre "ls”Kommando. Dette innlegget ga metoder for å generere en GIT -fil ved hjelp av terminalen.