Git

Git
For å generere en GIT -fil ved hjelp av terminalen, kan “Touch” -kommandoen brukes. Du kan legge til...
Git
Git -arbeid består av arbeidsområdet for å legge til endringer, iscenesettingsindeksen for å spore e...
Git
For å lage et Git -depot for lokale prosjekter, flytt til Git Root Directory og liste opp alle eksis...
Git
For å gi nytt navn til en fil i Git, først, flytt til rotkatalogen og liste opp innholdet. Kjør dere...
Git
For å omskrive forpliktelseshistorien, kan git commit -kommandoen brukes med alternativet -amend -m ...
Git
For å tvinge Git-kassen, flytt til Git Root Repository> LS> Start> Git Legg til> Git Status> og Git ...
Git
Kommandoen Git Stash brukes til å spare uplagte endringer som brukerne har gjort i arbeidskopien sin...
Git
“Git add” -kommando brukes til å spore en enkelt fil og “git add .”Kommando brukes til å iscenesette...
Git
For å vise hva en bestemt forpliktelse gjorde, først, kopier du ønsket forpliktelses -ID. Kjør deret...
Git
Kommandoen “Git Revert” brukes til å fjerne endringene for å forplikte historien ved å ta ønsket for...
Git
Kommandoen Git Restore brukes til å forkaste de siste engasjerte endringene og fjerne de sporet loka...
Git
Kommandoen Git Log brukes til å liste opp forpliktelseslogger ved å bruke flere alternativer, for ek...