PHP

PHP
Array_reverse () kan reversere rekkefølgen på elementene i en matrise. Den tar en matrise som inngan...
PHP
Serialize () -funksjonen kan serialisere en matrise, objekt eller kompleks datastruktur i en streng ...
PHP
TimeZone -listen kan hentes ved hjelp av TIMEZONE_INDENTIFERS_LIST () og DatatimeZonelistIntIntifers...
PHP
Preg_match (), preg_replace (), preg_split () og preg_quote (), gir en rekke muligheter for å jobbe ...
PHP
Den udefinerte indeksen er en vanlig feil i PHP som kan fikses ved hjelp av funksjoner som ISSET (),...
PHP
Strcmp () sammenligner to strenger. Den returnerer 0 hvis begge strengene er like; et negativt hvis ...
PHP
Stripeslashes () fjerner alle tilbakeslag som blir lagt til en streng, bortsett fra de som brukes ti...
PHP
De .= operatøren kan sammenkoble to strenger, og += operatøren legger til to tall. += Operatøren kom...
PHP
Arrays er viktig for å holde forskjellige typer data på ett sted. Følg denne artikkelen for å lære f...
PHP
RAND () -funksjonen i PHP kan brukes til å generere tilfeldige tall til forskjellige formål, for eks...
PHP
GetDate () i PHP returnerer en matrise som inneholder alle detaljer om gjeldende tid, inkludert en d...
PHP
PHP Str_SPlit () -funksjonen er et nyttig verktøy for å dele opp strenger i individuelle tegn eller ...