Kan du forklare funksjonaliteten til PowerShells kommando?

Kan du forklare funksjonaliteten til PowerShells kommando?
Få plassering”Cmdlet i PowerShell er ansvarlig for å få det nåværende arbeidsstedet eller katalogen. Det er ganske likt "PWD”(Skriv ut arbeidskatalog) cmdlet. Den beholder plasseringen i hver stasjon når brukere bytter mellom forskjellige kataloger. Dessuten viser den også stedene på beliggenheten.

Dette blogginnlegget vil diskutere “Få plassering”Cmdlet i detalj.

Forklar funksjonaliteten til PowerShells kommando "Get Location"

Som nevnt ovenfor, "Få plassering”Cmdlet får plasseringen av en spesifikk kommando. Sjekk ut den uttalte cmdlet ved hjelp av flere eksempler for bedre forståelse.

Eksempel 1: Bruk Cmdlet “Get-Location” for å få gjeldende stasjonsplassering
For å få den nåværende arbeidsstedet til en kommando, utfør den gitte kommandoen:

Få plassering

Eksempel 2: Bruk Cmdlet “Get-Location” for å få lokasjoner ved hjelp av stabler
Hvis du vil få plasseringen av en cmdlet ved å bruke stabler, kjør "Få plassering”Kommando:

Push-Location C: \ Windows
Push-Location System32
Push -Location WindowSpowershell -StackName Stack2
Get Location -Stack

I den ovennevnte koden:

  • Først må du skyve stedene inne i stabelen ved å bruke "Push-location”Cmdlet.
  • Etter det, bruk "Få plassering”Cmdlet sammen med“-Stable”Parameter for å få stien lagret i stabelen:

Eksempel 3: Bruk "Get-Location" Cmdlet for å vise din nåværende plassering for forskjellige stasjoner
Kjør koden under levert for å få den nåværende plasseringen for de forskjellige stasjonene:

Set-Location C: \ Windows
Set-Location HKLM: \ Software \ Microsoft
Set-Location "HKCU: \ Kontrollpanel \ Inngangsmetode"
Get Location -Pdrive c

I samsvar med koden ovenfor:

  • Først, bruk "Settlokalisering”Cmdlet for å angi de forskjellige stasjonene.
  • Etter det, bruk "Få plassering”Cmdlet for å få basisplassering for forskjellige drivere:

Eksempel 4: Bruk "Get-Location" Cmdlet for å tilpasse PowerShell-ledeteksten
PowerShell -brukere kan få den tilpassede PowerShell -ledeteksten ved å utføre følgende kommando:

Funksjonsprompt 'PowerShell:' + (Get Location) + '>'

I ovennevnte kommando:

  • Først, nevn “funksjon”Nøkkelord.
  • Deretter spesifiser "hurtig”Og legg til den oppgitte koden.
  • I den hurtige koden, først, skriv strengen som skal vises i PowerShell -ledeteksten, og skriv deretter "Få plassering”Cmdlet:

Det er det! Vi har forklart funksjonaliteten til Powershells “Få plassering”Kommando.

Konklusjon

Få plassering”Cmdlet er ansvarlig for å hente plasseringen av den spesifiserte filen eller mappen i PowerShell. Dessuten kan det også få plasseringene til lokasjonsstabelen. Dette innlegget demonstrerte “Get-Location” -cmdlet ved hjelp av flere eksempler.