Kraftskall - Side 2

De eksterne kommandoene kan utføres ved å aktivere PowerShell Remoting. For å aktivere PowerShell Re...
Variabler brukes til å lagre forskjellige typer verdier, for eksempel strenger eller heltall. Lagred...
Start-Sleep Cmdlet i PowerShell er ansvarlig for å suspendere en aktivitet eller pause en økt for en...
Cmdlet “Get-Command” får en liste over kommandoer tilgjengelig på datamaskinen. Dessuten kan det imp...
For å installere PowerShell først, navigerer du til “Microsoft Store” og søk “PowerShell”. Når Power...
Cmdlet “Get-Childitem” får varer og barnegjenstander fra en eller flere spesifiserte steder. Dessute...
Cmdlet “Test-NetConnection” brukes til i PowerShell-utgang den diagnostiske informasjonen til den sp...
Cmdlet “tee-objekt” i PowerShell sender eller lagrer utgangen på to måter. En i utgangsvariabelen el...
PSWindowSupdate -modulen hjelper deg med å administrere Windows -oppdateringer. Den installerer, opp...
Attributten CmdletBinding konverterer en funksjon til betjent cmdlet. Å gjøre det vil gi tilgang til...
Set-clipboard cmdlet i PowerShell brukes til å kopiere tekst til utklippstavlen. Den kan angi tekst ...
Get-WinEvent CMDLET får hendelseslogger og hendelsessporing av loggfiler på eksterne og lokale syste...