Git - Side 2

Git
For å liste opp nye, modifiserte og slettede filer, kan git status, git ls -files -o && git kassa el...
Git
For å sette aliaser i Git Bash, bruk “Git Config -Global alias. ”Kommando eller angi det manuelt i“....
Git
Kommandoen “Git Diff Head” viser alle iscenesatte og ustagede filer 'endringer, mens Git Diff -Stage...
Git
Kommandoen “Git Status” brukes til å registrere endringer i depotet. Den viser de ekstra endringene ...
Git
Kommandoen “Git Clean” brukes til å slette ikke -sporede filer fra Working Tree. Det kan brukes med ...
Git
Kommandoen Git Status brukes til å sjekke gjeldende status for depot når filen opprettes, flyttes ti...
Git
Kommandoen “Git Show” brukes til å vise de utvidede detaljene om GIT -objekter, for eksempel trær og...
Git
Kommandoen “Git Commit” brukes til å lagre endringer, med detaljert beskrivelse ved å bruke forskjel...
Git
Kommandoen “Git init” brukes til å initialisere en ny eller reinitialisere et eksisterende Git -depo...
Git
Kommandoen “Git Switch” brukes til å bytte gjeldende hodegren til den andre grenen, opprette ny gren...
Git
For å vise alle taggene i “Git Log”, bruk “Git Log --tags --oneline” -kommandoen. Alternativet -nei-...
Git
SSH bruker nøkler for å autentisere og HTTPS bruker et brukernavn og passord. For enkelhet og kompat...