Hva er import Java.io.*; I Java?

Hva er import Java.io.*; I Java?

I Java, "importer Java.io.*; ” er en importuttalelse som lar et Java -program bruke klasser fra Java I/O (input/output) bibliotek. I/O -biblioteket inneholder klasser og grensesnitt for å utføre inngangs- og utgangsoperasjoner. “Java.IO ”-pakken tilbyr klasser å lese og skrive filer, strømmer og andre input/output -enheter.

Denne artikkelen vil demonstrere følgende innhold:

  • Hva er import Java.io.*; I Java?
  • Hvordan importere Java.io.*; I Java -program?

Hva er import Java.io.*; I Java?

Uttalelsen “Importer Java.io.*; ” brukes til å importere alle klasser og grensesnitt fra “Java.io ”-pakke.

Forklaringen på denne uttalelsen er nevnt nedenfor:

  • import”Uttalelse brukes til å spesifisere klasser og grensesnitt som et program trenger å få tilgang til.
  • Java.io”Pakken gir klasser for input og outputoperasjoner, inkludert lesing og skriving av data til filer, strømmer og konsoller. Denne pakken inkluderer klasser som "InputStream, ”“ OutputStream, ”“ Leser, ”og“ Writer.
  • Stjernen (*) etter "Java.io”I importuttalelsen betyr at alle klasser og grensesnitt i"Java.io”Pakken importeres. Det sparer innsatsen, da det stopper behovet for å importere hver klasse eller grensesnitt separat.

Hvordan importere Java.io.*; I Java -program?

Et eksempel anses å importere Java.io.*; Kan brukes i et Java -program:

Importer Java.io.*;
Eksempel på offentlig klasse
offentlig statisk tomrom Main (String [] args) kaster IOException
BufferedReader BR = New BufferedReader (ny InputStreamReader (System.i));
System.ute.println ("Skriv inn navnet ditt:");
Strengnavn = br.readline ();
System.ute.println ("Hei," + navn + "!");

Beskrivelsen av ovennevnte kode er nevnt nedenfor:

  • Importen Java.io.*; brukes til å importere alle klassene fra Java.IO -pakken.
  • BufferedReader og InputStreamReader -klassene blir deretter brukt til å lese innspill fra brukeren, og IOException blir kastet i tilfelle feil.
  • Ved å bruke “import java.io.*; ” Vi trenger ikke å spesifisere pakketavnet hver gang vi bruker en klasse fra Java.IO -pakken.

Utgangen viser “Hallo, Syed Minhal Abbas!”Etter å ha lest inndata ved hjelp av Java.IO -pakken.

Merk: Det er viktig å merke seg at å importere alle klasser og grensesnitt ved bruk av stjerne (*) kan føre til navnekonflikter. Derfor anbefales det generelt å importere bare de spesifikke klassene og grensesnittene som er nødvendige i programmet.

Konklusjon

I Java, Java.IO -pakken gir klasser for å utføre inngangs- og utgangsoperasjoner. Importen Java.io.*; Uttalelse i begynnelsen av et Java -program importerer alle klasser og grensesnitt fra Java.IO -pakken, og gjør dem tilgjengelige for bruk i programmet. Dette kan være nyttig når du jobber med forskjellige typer I/O -operasjoner og gjør det lettere å bruke flere klasser fra pakken i et program.