Hvordan kan jeg liste opp alle Docker -kommandoer?

Hvordan kan jeg liste opp alle Docker -kommandoer?

Docker er et veletablert forum brukt av utviklere til å bygge, distribuere og sende applikasjoner. Docker er tilgjengelig på Docker Desktop samt Docker CLI. Imidlertid har Docker CLI mange nyttige kommandoer som gjør det mulig for brukere å bygge Docker -bilder, lage og administrere Docker -containere og nettverk, og distribuere Docker -tjenester.

Denne bloggen vil illustrere metoden for å liste opp alle Docker -kommandoer.

Hvordan liste opp alle Docker -kommandoer?

For å liste opp alle Docker -kommandoer, “Docker”,“Docker hjelp”Eller“Docker -hjelp”Kommandoer brukes. Utfør en av disse kommandoene i ledeteksten, og den viser bruk og alternativer for alle Docker -kommandoene:

Docker hjelp

I skjermbildene ovenfor kan alle Docker -kommandoene sees sammen med bruken og alternativene.

Merk: Brukere kan også få tilgang til den offisielle Docker CLI -dokumentasjonen. Dette dokumentet gir en omfattende liste over Docker CLI -kommandoer, beskrivelser og tilgjengelige alternativer.

Konklusjon

For å liste opp alle Docker -kommandoer, utfør "Docker”Eller“Docker hjelp”Eller“Docker -hjelp”Kommando i ledeteksten. Disse kommandoene vil vise bruk og alternativer for alle Docker -kommandoene. Dette kan også brukes til å få hjelp på en bestemt Docker -kommando for å få en oversikt over alle Docker -kommandoer. Denne bloggen illustrerte metoden for å liste opp alle Docker -kommandoer.