Hva er forskjellen mellom klasse og objekt i C#

Hva er forskjellen mellom klasse og objekt i C#
C# støtter forskjellige OOP -konsepter som innkapsling, arv og polymorfisme. Klasse og objekter i C# er to grunnleggende konsepter av OOP som brukes til å definere atferden og egenskapene til en enhet. Denne artikkelen dekker klasse- og objektforskjeller i C# i detalj.

Innholdsfortegnelse

  • Hva er en klasse i C#
  • Hva er et objekt i C#
  • Forskjell mellom klasse og objekt
  • Eksempelkode
  • Konklusjon

Hva er en klasse i C#

En klasse er en blåkopi eller en mal som forklarer egenskapene til en spesifikk enhet. Klasse er en brukerdefinert datatype som omslutter datamedlemmer og medlemsfunksjoner. Datamedlemmene i klassen inneholder variablene som lagrer data, mens medlemsfunksjonene fungerer på disse dataene.

I C#kan en klasse inneholde konstruktører, egenskaper, metoder, felt, hendelser og nestede typer. I C# programmeringsklasser arver også data fra andre definerte klasser, som er definert som en arv.

Hva er et objekt i C#

I programmering er forekomsten av en klasse et objekt. Det er en virkelighetens enhet som kan manipuleres ved å påkalle metodene som er definert i klassen.

De ny Nøkkelord kan opprette et nytt objekt i C# som blir fulgt av klassenavnet. Etter å ha definert et nytt objekt, blir noe minne gitt til det, slik at det kan lagre datamedlemmene i objektet.

Når vi oppretter et nytt objekt fra en klasse, lager vi i hovedsak en kopi av den klassen med sitt eget sett med data og atferd som kan manipuleres uavhengig av andre objekter opprettet fra samme klasse.

Forskjell mellom klasse og objekt

EN klasse er en blåkopi eller mal som definerer egenskapene og atferden til en bestemt type objekt. Klassen beskriver egenskapene til objektene. På den annen side en gjenstand er et eksempel på en klasse. Et objekt er en spesifikk forekomst av den klassen, med sitt eget sett med verdier og atferd.

En annen forskjell er at en klasse kan ha flere forekomster, mens et objekt bare kan ha en forekomst av gangen. Med andre ord, flere objekter kan opprettes fra en enkelt klasse.

Følgende er noen eksempler på det virkelige liv på klasse og objekt for å forstå forskjellen godt:

Klasse Gjenstand
Dyr Hund, katt, fugl
Kjøretøy Bil, lastebil, motorsykkel
Klær Skjorte, bukser, kjole
Møbler Stol, bord, sofa
Drikke Kaffe, te, brus, juice
Musikk Instrument Gitar, piano, trommer

Eksempelkode

La oss ta et eksempel på en klasse og et objekt i C#:

ved hjelp av system;
Offentlig klasse bil

offentlig streng gjør get; sett;
offentlig strengmodell get; sett;
offentlig int år get; sett;

Public Class Program

public static void main (String [] args)

Bil mycar = ny bil ();
bilen min.Make = "tesla";
bilen min.Model = "ModelX";
bilen min.År = 2023;
Konsoll.WritLine ($ "Bilen min er en mycar.År mycar.Lage mycar.Modell");
Konsoll.Readkey ();

Her har vi definert en klasse som heter Bil. Denne klassen inneholder tre egenskaper, som er bil Gjøre, Modell, og År. Vi har også definert en hovedmetode i programklassen, som skaper en forekomst av bilklassen og setter dens egenskaper. Til slutt trykket vi egenskapene til bilen ved å bruke Konsoll.Writeline metode.

Konklusjon

Klasse og objekt er to grunnleggende begreper for objektorientert programmering som brukes til å definere atferden og egenskapene til en enhet. En mal som forklarer egenskapene til en enhet kalles en klasse, mens et objekt er en spesifikk realisering av den oppførselen og egenskapene. Denne artikkelen dekker begge disse konseptene i detalj, les artikkelen for å forstå klasse- og objektkonsepter i C#.