Hvordan slå på eksternt skrivebord på PC

Hvordan slå på eksternt skrivebord på PC

Microsoft Remote Desktop er et program eller program som hjelper brukere å koble seg til et eksternt system. Det gir full tilgang til det eksterne systemet og er mest vant til å feilsøke problemer eller overføre filer. Brukere må aktivere “Fjernstyrt skrivebord”Innstilling for å bruke denne funksjonen. Her oppstår spørsmålet “Hvordan aktivere/slå på eksternt skrivebord på PC?

Denne guiden forklarer prosessen med å slå på det eksterne skrivebordet på en PC.

Hvordan du slår på eksternt skrivebord?

For å aktivere det eksterne skrivebordet på Windows 10 og 11, bør du vurdere følgende tilnærminger:

  • Fra innstillinger.
  • Bruke Windows PowerShell.

Tilnærming 1: Hvordan slå på eksternt skrivebord fra “Innstillinger” i Windows 11?

For å aktivere “Fjernstyrt skrivebord”I Windows 11, ta turen til“Innstillinger => System => Remote Desktop”:

Nå, veksle "Fjernstyrt skrivebord”Alternativ til“”Og treffer“Bekrefte”-Knappen for å aktivere den:

Etter å ha bekreftet, vil det eksterne skrivebordet være aktivert på systemet ditt. Sørg for å notere PC -navnet for å koble til systemet ditt fra en ekstern enhet:

For å deaktivere “Fjernstyrt skrivebord”Funksjon i stedet, veksle det uttalte alternativet til“Av", følgende:

Dette vil resultere de som deaktiverer “Fjernstyrt skrivebord”.

Hvordan slå på eksternt skrivebord fra innstillinger i Windows 10?

For å aktivere eksternt skrivebord fra Windows 10, bytt til “Innstillinger => System => Remote Desktop”. Her, veksler "Aktiver eksternt skrivebord”Alternativ til“”:

Fra følgende pop-up, treffer "Bekrefte”Alternativ for å aktivere det:

Når det eksterne skrivebordet er aktivert, vises de nye innstillingene, som kan endres i henhold til brukerens krav:

Hvis du vil deaktivere det eksterne skrivebordet, kan du ta turen til "Innstillinger => System => Remote Desktop”Og deaktiver det på samme måte ved å slå den uttalte funksjonen til“Av”Og bekrefter det:

Det eksterne skrivebordet vil være slått av.

Merk: Remote Desktop støttes ikke på Windows 10/11 hjemmeversjon, så vurder å oppgradere til Pro -versjonen for å bruke den.

Tilnærming 2: Hvordan slå på eksternt skrivebord på Windows 10/11 ved å bruke “Windows PowerShell”?

For å aktivere eksternt skrivebord på Windows 10/11 via “Windows PowerShell”, Åpne PowerShell fra startmenyen ved å skrive“kraftskall”Og trigger”Kjør som administrator”:

Når den er lansert, skriv inn følgende kommando:

Set -itemProperty -Path 'HKLM: \ System \ CurrentControlSet \ Control \ Terminal Server' -navn "FdenytsConnections" -Value 0

Først når "Fjernstyrt skrivebord”Er aktivert, endre brannmurreglene for å tillate eksterne tilkoblinger via følgende kommando:

Enable -NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Desktop"

Det vil nå legge til brannmurregler for å tillate tilkoblingene ved å bruke “Fjernstyrt skrivebord”. Hvis du vil slå av/deaktivere eksternt skrivebord og endre brannmurregler for ikke å tillate tilkoblinger, kan du bruke kommandoene under overgitt:

Set -itemProperty -Path 'HKLM: \ System \ CurrentControlSet \ Control \ Terminal Server' -navn "FdenytsConnections" -Value 1
Disable -NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Desktop"

Dette vil resultere av "Fjernstyrt skrivebord”Og brannmurreglene vil også bli tilbakeført.

Konklusjon

Brukerne kan slå på "Fjernstyrt skrivebord”På PC på enten Windows 10 eller 11 via“Innstillinger”Eller fra“Windows PowerShell”. Begge tilnærminger på begge Windows -versjonen er nesten identiske. Ved hjelp av det eksterne skrivebordet kan brukere koble seg til et eksternt system. Det gir full tilgang til det eksterne systemet og er mest vant til å feilsøke problemer eller overføre filer. Denne guiden forklarte hvordan du slår på eksternt skrivebord på en PC.