MySQL MariaDB

Et spesifikt tegn kan finnes i MySQL ved hjelp av lignende og regexp -operatører eller lokaliseringe...
“Substring (String, Position, Length)” og “Substring_index (String, 'Delimiter', Position)” -funksjo...
For å gi nytt navn til mysql -tabellen, “Alter -tabellen Gi nytt navn ; ” og “gi nytt navn TIL ; ”...
For å utforske MySQL -databasen, kobler du først Windows -terminalen med MySQL -serveren. Utfør dere...
For å endre rutenettresultat Fontstørrelse i MySQL, åpner MySQL “Workbench”> “Rediger”> “Preferences...
Ja, vi kan bruke if (input_condition, true_value, false_value) -funksjonen i...
For å oppdatere dataene fra databasetabellen i MySQL, kan DML -setningen oppdatering og erstatte (or...
Substring () -funksjonen brukes til å trekke ut en bestemt del av strengen sammen med strengen, star...
For å sette inn mm/dd/ååå ut formatdatoer, lag en tabell og kjør “sett inn i (col1,…) verdier (val1,...
Opprett databasen; og Opprett database hvis ikke eksisterer; Uttalelser brukes til å opprette en dat...
Create User; Kommando brukes til å opprette bruker og “gi alle privilegier på .* TIL...
Avkortet bord; Uttalelse kan brukes uten hvor -klausulen for å slette alle poster fra tabellen....