Hva er identifikatorer i C++?

Hva er identifikatorer i C++?
Identifikatorer Spill en avgjørende rolle i C ++ programmering. De brukes til å navngi funksjoner, variabler og andre enheter i koden. De gir en unik identitet til hver enhet i programmet og hjelper programmerere med å identifisere og få tilgang til dem. Å forstå bruken av identifikatorer i C ++ er nyttig for å skrive effektiv og lesbar kode.

I denne artikkelen vil vi diskutere hvilke identifikatorer som er i C ++ og hvordan de brukes på språket.

Hva er identifikatorer i C++?

An identifikator er en kombinasjon av karakterer som representerer et av elementene som følger:

 • Objektnavn eller variabelnavn
 • Union, struktur eller klassenavn
 • Opptegnet type navn
 • Medlem av en fagforening, struktur, klasse eller oppregning
 • Klassemedlemfunksjon eller funksjon
 • typedef navn
 • Etikettnavn
 • Makronavn
 • Makroparameter

Hva er reglene for å navngi en identifikator?

Hvert språk inkluderer sine egne navneregler for identifikatorer. Følg disse retningslinjene mens du navngir en identifikator i C ++:

 1. C ++ nøkkelord kan ikke brukes som identifikatorer siden de har forhåndsdefinerte betydninger til kompilatoren.
 2. Det kan ikke ha to påfølgende understrekninger.
 3. Det kan ha en kombinasjon av bokstaver, kontakter, tall og unicode -tegn.
 4. Det må starte med en alfabetbrev eller understreken, men ikke med et tall.
 5. Det skal ikke inneholde noe hvitt rom.
 6. Det kan ikke være lengre enn 511 tegn.
 7. Det må erklæres og initialiseres før den kan henvises til.
 8. Navnene på to identifikatorer kan ikke være de samme i samme program.
 9. Identifikatorer er saksfølsomme.

Som vi allerede fortalte deg det identifikatorer brukes til å navngi variabler, klasser, funksjoner og andre elementer i kode. Når vi skriver kode, bruker vi disse navnene for å referere til forskjellige deler av programmet vårt. Imidlertid bruker datamaskinen ikke disse navnene under samlingen. I stedet oversetter det dem til minneadresser og forskyvninger som den kan bruke til å utføre programmet. Så mens vi bruker identifikatorer For å gjøre koden vår mer lesbar og lettere å forstå, bryr datamaskinen bare om de underliggende minneadressene som disse identifikatorene representerer.

Følgende er noen eksempler på Gyldige identifikatorer:

sum
_sum
Sum_1
Sum1

Følgende er noen eksempler på Ugyldige identifikatorer:

Sum-1
1sum
POW // fordi det er et C ++ nøkkelord

Identifiers implementering i C++

For en forståelse av begrepet om identifikatorer, Tenk på følgende eksempel.

#inkludere
ved hjelp av navneområdet STD;
int main ()
int num1 = 5; // Heltallsvariabel
Dobbelt num2 = 3.14; // dobbeltpresisjon flytende punktvariabel
char ch = 'a'; // karaktervariabel
bool flagg = sant; // boolsk variabel
cout << "The value of num1 is: " << num1 << endl;
cout << "The value of num2 is: " << num2 << endl;
cout << "The value of ch is: " << ch << endl;
cout << "The value of flag is: " << flag << endl;
dobbelt resultat = num1 * num2;
cout << "The result of the calculation is: " << result << endl;
retur 0;

I eksemplet ovenfor erklærer og initialiserer vi fem variabler med forskjellige navn og datatyper. Vi bruker deretter disse variablene i en beregning for å oppnå et resultat, som vi skriver ut til konsollen. Dette eksemplet viser hvordan identifikatorer brukes til å gi navn til variabler, som deretter kan brukes i beregninger og andre operasjoner.

Produksjon

Konklusjon

C ++ identifikatorer brukes i programmer for å referere til navnene på funksjoner, matriser, variabler og andre brukerdefinerte datatyper utviklet av programmereren. I denne opplæringen fant vi hva som er identifikatorer, hvordan de er erklært, og hva reglene er for å navngi en identifikator med et eksempel.