Støvelhempe

I bootstrap kan tekstinngangsfeltene deaktiveres ved å spesifisere deaktivert -attributtet i startko...
BTN -klassen brukes til å lage en enkelt designet knapp som kan styles ved hjelp av BTN-Primary, BTN...
For å legge til hjelpesteksten i Bootstrap, brukes Form-Text -klassen til å legge til hjelpesteksten...
Bootstrap “Badge” -klassen kan brukes til å legge til merker på nettstedet. Noen klasser brukes til ...
For å gjøre input og textarea -elementene readonly, plasseres readonly -attributtet henholdsvis i st...
For å lage en standard bootstrap navigasjonslinje, kan flere klasser brukes, for eksempel .Navbar ”,...
For inngangsstørrelse i bootstrap, “Form-Control-*”, “Input-Group-*” og “W-*” -klasser brukes der he...
For å åpne et Bootstrap Modal -vindu ved hjelp av jQuery, lag modalboksen og bruk jQuery “Modal ('Sh...
I Bootstrap kan klassen No-Lutters brukes til å fjerne rennesteinen, som er gapet mellom kolonnene p...
For å plassere to kort ved siden av hverandre, legg først til en rad -klasse. Tildel deretter to “CO...
For å legge til grenser rundt kortet, brukes grensen -klassen med fargen, for eksempel grense-primar...
Modal opprettes ved å bruke .modal klasse som vikler seg rundt andre div som inneholder .Modal-dialo...