Hvordan fungerer OnClick -arrangementet i JavaScript

Hvordan fungerer OnClick -arrangementet i JavaScript

ved trykk”Hendelse utfører en viss funksjonalitet når brukeren klikker på et HTML -element. Det fungerer på alle typer HTML -elementer bortsett fra , ,, , ,,,